Management Leergang van Niet-rationele en Disfunctionele Processen in Organisaties (NRP)

Zelfkennis en zelfbewustzijn kunnen geblokkeerd worden door rationele en disfunctionele processen. Leidinggevenden zijn zich hier steeds bewuster van. Deze leergang is bedoeld om inzicht te krijgen in deze processen om zo de eigen autonomie te vergroten.

Lees verder

Aanmelden

Leergang Functioneren van de Manager (LFM)

Het functioneren van een manager wordt sterk beïnvloed door de mate waarin hij of zij vrij is van oude patronen. In deze leergang staan het verkrijgen van inzicht in die patronen en het uitbouwen van emotionele en rationele capaciteiten centraal.

Lees verder

Aanmelden

Bedrijfsgeïntegreerd Senior Leiderschap Programma (BSLP)

De persoonlijke ontwikkeling van de leider vraagt om specifieke aandacht en een geïntegreerde aanpak. In dit complete programma wordt aandacht besteed aan zowel persoonlijke effectiviteit als bedrijfskundige vraagstukken.

Lees verder
Aanmelden