In company

Op verzoek kunnen (elementen van) bestaande programma’s ook ‘in – company’ gegeven worden voor nieuwe of bestaande managementteams.

Wanneer een daadwerkelijke verandering in een organisatie op relatief korte termijn tot stand moet komen kan ‘in – company’ een goede oplossing bieden. In nauwe aansluiting op de gewenste veranderingen, respectievelijk problemen van de organisatie, kan een opleiding worden ontwikkeld, die tevens ruimte biedt voor individuele benadering.

Voor informatie of een afspraak met de directie kunt u contact opnemen met Alize Knops of Mies Weijenbergh.

Een plek om te brainstormen

Hoe kom je samen verder

Doorbreken van patronen

Het doel

Deelnemers krijgen inzicht in de motieven die hun eigen handelen bepalen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt hun gedrag geanalyseerd en wordt er gezocht naar de onbewuste processen die daarbij een rol spelen. Elementen uit de levensloop van deelnemers komen aan de orde en worden in perspectief geplaatst. Daarnaast leert men ook de onbewuste componenten in het gedrag van de overige deelnemers herkennen. ‘Luisteren naar wat je niet hoort en kijken naar wat je niet ziet’, is hierbij de centrale doelstelling. Deelnemers kunnen daarmee hun eigen effectiviteit en die van hun organisatie sterk vergroten.