Privacy policy

23-05-2018

Via deze Privacy Policy informeert de Stichting Bedrijfskunde, Erasmus Management Center Rotterdam (verder: SBK) u over de wijze waarop binnen de organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. SBK houdt zich aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij SBK zijn en dat SBK ze altijd netjes gebruikt. In deze privacy policy legt SBK uit wat SBK allemaal doet met informatie die SBK over u te weten komt, bijvoorbeeld via de website www.stichtingbedrijfskunde.nl.

Welke gegevens worden verwerkt?
SBK verwerkt de persoonsgegevens die SBK van u of van uw werkgever ontvangt. Hieronder wordt dat nader uitgelegd.

Leergangen
SBK ontvangt gegevens bij aanmelding voor een leergang, zodat SBK deze overeenkomst met u kan uitvoeren en hierover contact met u kan opnemen. Hiervoor verwerkt SBK uw NAW-gegevens, geslacht, bedrijfsgegevens, functie, e-mailadres, telefoonnummer, uw educatie-achtergrond, curriculum vitae, uw pasfoto, betalingsgegevens en gegevens met betrekking tot de leergang waarvoor u zich heeft aangemeld. Daarnaast gebruikt SBK de gegevens over aanwezigheid, evaluaties en afronding van de trainingen voor interne statistieken en om de dienst te kunnen verbeteren. SBK bewaart deze gegevens totdat de training is afgerond of u heeft aangegeven niet meer deel te nemen aan de trainingen. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt voor follow-ups, mailing en coaching gesprekken. Sommige gegevens bewaart SBK langer. Cases 15 jaar en financiële gegevens 7 jaar, omdat de belastingwetgeving dit verplicht stelt.

Brochures
SBK ontvangt uw gegevens bij de aanvraag van onze brochure. De gegevens die hiervoor worden opgegeven gebruikt SBK om de brochure aan u te kunnen toezenden en om contact met u op te nemen over de inhoud van de brochure. SBK verwerkt hiervoor uw NAW-gegevens, bedrijfsgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht en overige informatie die u aan SBK verstrekt. SBK bewaart deze gegevens totdat u de brochure heeft ontvangen en 3 maanden daarna, zodat SBK nog contact met u op kan nemen over de inhoud ervan. Als SBK uw toestemming daarvoor heeft gekregen, bewaart SBK deze gegevens langer, zodat SBK brochures en informatie over toekomstige (vervolg) leergangen kan blijven toezenden.

Contact
Verder ontvangt SBK uw gegevens als u op andere wijze contact met SBK opneemt. Dit kan bijvoorbeeld via het aanmeldingsformulier op de website, telefonisch of per e-mail. SBK verwerkt in dat geval uw NAW-gegevens, bedrijfsgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en de inhoud van uw bericht. Dit is nodig om uw vraag te kunnen beantwoorden. Deze gegevens bewaart SBK totdat uw vraag is beantwoord, maar in ieder geval nooit langer dan 1 jaar nadat SBK voor het laatst contact met u heeft gehad.

Andere partijen
SBK geeft uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor onze dienst, of als SBK daartoe wettelijk verplicht is. De partijen die SBK nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst zijn:
– Trainers;
– Overige deelnemers aan de training;
– Trainingslocatie;
– Hostingpartij;
– Softwareleveranciers;
– Administratiekantoor.
Persoonsgegevens kunnen door SBK ook aan bevoegde instanties worden verstrekt, als de wet zegt dat dit moet. Een voorbeeld is dat bij een vermoeden van fraude aangifte bij de politie kan worden gedaan.

Cookies
SBK gebruikt cookies. Cookies zijn bestandjes waar SBK informatie in kan opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar SBK kan er ook mee zien dat u de website weer bezoekt. Met andere bedrijven die cookies plaatsen heeft SBK afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch heeft SBK geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacy verklaringen.

Technische of functionele cookies
Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er, bijvoorbeeld, cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

Google Analytics
Verder maakt SBK gebruik van cookies om inzichten te verkrijgen in het gebruik van de website, en om deze aan de hand van deze inzichten te verbeteren en hiermee het gebruiksgemak te verhogen. SBK gebruikt hiervoor Google Analytics. SBK heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Het is Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google zal de IP-adressen anonimiseren. De gegevens uit de cookies worden 2 jaar bewaard. Meer informatie over de gegevensverwerking kunt u vinden in de Privacy Policy van Google.

Beveiliging
Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. De website is bijvoorbeeld beveiligd middels een TLS verbinding.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer de dienst of de website wijzigt, moet de privacyverklaring worden aangepast. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens SBK van u heeft, kunt u altijd contact met SBK opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:
– uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
– inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
– het laten corrigeren van fouten
– het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
– intrekken van toestemming
– bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat SBK zeker weet dat er geen gegevens van
verkeerde personen worden aangepast of verwijderd.

Klacht indienen
Als u vindt dat SBK u niet op de juiste manier helpt, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Stichting Bedrijfskunde, Erasmus Management Center Rotterdam
Rivium 2e straat 48
2909 LG Rotterdam
info@stichtingbedrijfskunde.nl